Om sporten

I denne delen av websiden vår vil du kunne sette deg mer inn i hva amerikansk fotball er. Du finner allerede en introduksjon til amerikansk fotball som vi tror mange vil ha glede av; den inneholder både bilder, tekst og video.

Vi har også fått på plass en Historie-side som med tid og stunder vil ha svært mye innhold, inklusive flere undersider. Akkurat nå inneholder den én underside: Norske Legender.

‘Om Sporten’ vil etterhvert også omfatte mer om spillets regler, en filmgjennomgang av et kampforløp, forklaring av varianter av amerikansk fotball, og informasjon om organisering internasjonalt og nasjonalt – samt ikke minst omtale av proff-ligaer m.v. Vær klar over at du også finner en del grunnleggende informasjon om det sistnevnte under den delen av websiden som heter ‘Verden‘!