Fra Gladiators til 2.divisjon – hvorfor ikke Eliteserien?

Logo Glads

I går ga vi deg nyheten om at noen av spillerne fra det tidligere Eliteserie-laget Kristiansand Gladiators har meldt overgang til 2.divisjonslagene Drammen Warriors og Tønsberg Raiders i kjølvannet av at Gladiators trakk seg fra årets sesong.

Begge de to nevnte 2.divisjonslagene får 2 spillere hver som forsterkninger fra Kristiansand. At det er 2 til hver skyldes en begrensning forbundet har lagt på hvor mange som kunne melde overgang fra Gladiators til hvert enkelt 2.divisjonslag. Dette har forbundet gjort for å ikke fullstendig endre ett av lagene; om alle/en stor mengde av dem hadde gått til ett lag ville fremstått som ganske ironisk basert på hvordan skarpe tunger har kritisert Gladiators for å være i overkant import-tunge.

Imidlertid har ett sentralt spørsmål dukket opp: Hvorfor kunne disse spillerne gå til 2.divisjonslag, men ha et slags forbud mot å gå til Eliteserielag?

La oss ta følgende kommentar fra Jon T. Bakken på vår facebook-side som et eksempel på synspunkt som har blitt ytret:

Jon T Bakken om Krs-spillere til 2div istedenfor Elite

Vi skal legge til at fristen for seniorspiller-overganger mellom norske klubber var 15.mars, altså rundt 1 uke før Kristiansand Gladiators trakk laget sitt fra årets seriespill. Strengt tatt kunne disse spillerne stått uten noe som helst tilbud. Forbundet har imidlertid anledning til å gjøre unntak ved spesielle tilfeller. At Kristiansand Gladiators trakk seg og disse spillerne stod uten et tilbud, blir ansett som et slikt spesielt tilfelle.

Når det ble et unntak, så ble det samtidig -etter omfattende diskusjoner slik vi har forstått det- satt begrensninger for hvordan en overgang kunne foregå:

 • Spillerne kunne ikke gå til Eliteserie-lag, kun 2.divisjonslag
 • Maks 2 spillere fra Gladiators til hvert av 2.divisjonslagene

Det sistnevnte har vi altså nevnt allerede; det var for å unngå at et lag i 2.divisjon fikk en betydelig fordel kontra de andre.

Det førstnevnte skjønner vi så langt ikke helt begrunnelsen for. Slik vi forstår det, var det for å unngå at et Eliteserie-lag ble forsterket med landslagsspillere. Nå er det altså 2.divisjonslag som blir forsterket med landslagsspillere. Man skulle tro at de utgjør en større forskjell for et 2.divisjonslag enn for et Eliteserie-lag, da mot- og medspillere generelt sett er bedre i Eliteserien enn 2.divisjon.

Lasse Aaberg - foto av Lukasz Kadziolka

Lasse Aaberg – en ettertraktet mann. Foto: Lukasz Kadziolka

Om man ikke hadde hatt begrensningen på 2 pr. lag, kan man jo se for seg at svært mange går til nærmeste lag (Tønsberg Raiders i 2.divisjon, Lura Bulls i Eliteserien) eller i det minste kun 1 lag, så om vi tar med den begrensningen og aksepterer argumentasjonen at noe slikt ville gitt en urettferdig fordel for 1 lag kontra andre – hva blir da fordelen med å utelate Eliteserien som mulig mottaker?

For de landslagsaktuelle spillerne vil vi tro det er mer fordelaktig å spille mot bedre motstand. Samtidig kan det tenkes at de er mer sikret spilletid i 2.divisjon enn i Eliteserien når de trolig i liten grad får trent med sine lagkamerater; vi kan se for oss at det ville bety mindre spilletid selv for landslagsutøvere når lokalt boende spillere også er med i miksen. Der har nok Eliteserie-lagene en større dybde i stallen som må hensyntas.

Vi skal også ta med oss at det i den interne debatten i forbundet ligger til grunn noen tanker om at Eliteserien både er jevnere enn 2.divisjon, og at samtlige lag der kjemper om et NM-gull, mens lagene i 2.divisjon har vidt forskjellige mål. Med andre ord: At 2.divisjon er enda mer av et rekreasjonstilbud gjør at det er mindre farlig å forstyrre “balansen” mellom lagene der enn å gjøre det samme i Eliteserien. Så spørs det om alle er enige i det, men dette er nok en sak hvor enhver løsning vil medføre uenighet om valgt vei fra noen som mener noe annet. Det betyr selvsagt ikke at den valgte løsningen er den beste, men det finnes ikke nødvendigvis en fasit her som ivaretar alles interesser best.

Hvilke argumenter er det vi går glipp av? Hva er ditt synspunkt?

6 kommentarer

 • Ikke bare er det en høy sannsynlighet for at spillere går til nærmeste lag – det er nærmest utenkelig at de går til lagene som er lengst unna.

 • Vanskelig sak. Synes det er problematisk at Drammen og Tønsberg nå får en fordel i kamp om plassene i neste års 1. Divisjon. Selv om Jon Bakken kommer med en litt usaklig vurdering av hvorfor forbundet ikke ønsker importer i andre divisjon, har han noen gode poenger når det gjelder påvirkningen dette vil ha på styrkeforholdet i de lavere divisjonene. Det er også verdt å merke seg at kravet om å spille aktivt har vært fraveket tidligere på landslaget, så det kunne de sikkert gjort her også.

  • Det er bare usakelig, Simen, om det ikke stemmer…

   • Hvis du sikter til at landslaget har fraveket denne regelen tidligere, har jeg kun et konkret eksempel, og det blir litt feil å dra fram en enkeltspiller her. Dessuten var det et eksempel som angikk meg relativt personlig, så det blir fort en avsporing av debatten. Men det har som sagt vært gjort og man kunne nok om man ville det latt dem fortsette på landslaget om forbundet hadde sagt nei til overgangene. Det er nok i de fleste tilfeller også et sterkt ønske om at man skal ha spillere på landslaget som er aktive som ligger bak det formelle kravet, og man kan selvsagt tenke seg at det å ikke spille aktivt ville vært negativt for spillernes utvikling og trenernes evne til å vurdere denne. Men det formelle kravet tror jeg nok man kunne fraveket om man ville.

 • Men er det bare jeg som stusser på hvordan dette ble kommunisert til lagene 2. Div?
  Etter det jeg har hørt (korriger meg hvis heg har feil her) kom det ikke noen informasjon i forkant, bare en mail 8. April om de fire spillerne som hadde meldt overgang, og at dette midlertidige overgangsvinduet nå var stengt.
  Ville det ikke vært naturlig å informere 2. Div lagene samtidig som man informerte Gladiators-spillerne, så de andre lag også hadde hatt mulighet for å åpne dialog?

  • Det naturlige er nok å kun gi informasjon til Kristiansand Gladiators sine spillere om hva de kan gjøre, og at det så er opp til dem hva de gjør og hvem de kontakter, snarere enn at andre klubber får informasjon og så starter rekrutteringskampanjer opp mot restene av Gladiators.

Legg inn en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.