Årets ledersamling er i gang

NAIF logo

Hver høst samles lederne fra alle landets amerikansk fotballklubber til en helg med møter for å planlegge det kommende året. Her blir handlingsplan diskutert, og førsteutkastet til serieoppsettet blir presentert. I tillegg blir kampreglementet gjennomgått og endringer blir vedtatt, og mye mye mer.

Årets samling åpnet i går kveld med gjennomgang året som har vært. Det gikk derimot ikke lang tid før første vedtak skulle fattes, og forbundet presentere et forslag om å øke kamplengden på flere nivåer fra og med våren. Etter noe diskusjon rundt temaet ble det enstemmig vedtatt å øke kamplengden på både U15 og U17 serien.

  • U15 økes fra 6 minutters perioder til 8 minutters perioder
  • U17 økes fra 8 minutters perioder til 10 minutters perioder

Kamplengden i U17 serien tilsvarer altså nå kamplengden i U19 og 2. divisjon. Det ble ikke vedtatt noen endringer i de øvrige seriene.

Gjennomgang U17 2014 - bilde 02 - foto Bjørn Rødsten

U17 serien har nå lik kamplengde som senior 2. divisjon. Foto: Bjørn Rødsten

Etter at dette var ute av bildet var igjen dommersituasjonen på programmet. Dette er et tema som blir tatt opp hvert eneste år, ettersom det i hovedsak er grunnet dommermangel at seriene blir begrenset og flere kamper ikke er mulig. De siste årene har det riktignok vært en økning i nye dommere, men forbundet trenger flere som tar steget opp til å bli Hoveddommer og dommer i de øverste divisjonene. I går kveld ble kun situasjonen i dag presentert og forslag til tiltak skal gjennomgås i morgen.

Dette var også det de rakk, før en lang dag venter i dag med blant annet følgende punkter på programmet:

  • Dommersituasjon
  • Sportsplan 2017
  • Handlingsplan
  • Årsplan
  • U13
  • Presentasjon av serieoppsett vår 2017

Vi planlegger å skrive en oppfølgningssak enten i kveld eller i morgen tidlig, samt en oppsummering av søndagen enten søndag kveld eller mandag morgen. En avsluttende oppsummering vil komme når forbundet presenterer referatet for samlingen.

Legg inn en kommentar